Informacje o spółce

Właściciele spółek notowanych na giełdzie są zobowiązani do przedstawiania szerokiej publiczności prospektów emisyjnych, czyli informacji o firmie oraz planowanych przyszłych posunięciach. Pozwoli to podjąć decyzje ewentualnym inwestorom co do opłacalności zakupu akcji. Jednak prospekty emisyjne nie są jednym źródłem informacji o spółkach. Z pewnością nie będą one zawierały danych niekorzystnych dla firmy lub zostaną one przekazan

czytaj dalej

Giełda –jak system naczyń połączonych

Przyglądając się wykresom giełdowym wiele osób widzi tylko rzędy mało mówiących liczb. Jednak dla wytrawnego analityka giełdowego wystarczy jeden rzut oka, by stwierdzić, jak prezentuje się obecna sytuacja na rynku i jakie mogą być przyczyny zwyżek lub spadków. Warto wiedzieć, że giełda nie jest organizmem istniejącym niezależnie od sytuacji politycznej, czy też posunięć w innych krajach. Najlepiej świadczy o tym fakt, że analizy fundamentalne, czyli najbardziej całościowy i dokładny sposób przewidywania trendów, obejmują ocenę nie tylko ruchów wewnątrz spółki, ale i czynników zewnętrznych. Osoby grające na giełdzie doskon

czytaj dalej

Sposoby grania na giełdzie

Grać na giełdzie można na wiele sposobów. Niektórzy gracze preferują spokojne inwestycje i traktują zyski jako swego rodzaju miły dodatek do pensji. Nie spędzają dużo czasu na przeglądanie informacji ekonomicznych, a decyzję o wyborze spółki, której akcje kupią, podejmują na podstawie zaleceń znajomych lub informacji dostępnych nawet na nie branżowych portalach. Zupełnym przeciwieństwem są ci, którzy przeznaczają na akcje swoje oszczę

czytaj dalej

Eksperci w prognozowaniu

Współczesny świat finansów i szeroko pojętego inwestowania potrzebuje ekspertów, którzy będą w stanie na bieżąco kontrolować sytuację i przedstawiać swoim klientom aktualne prognozy i analizy. Osoby pracujące w tej branży to najczęściej absolwenci studiów ekonomicznych, mający do

czytaj dalej

Tajemnice spółek

Jeśli nie jest się doświadczonym graczem giełdowym, łatwo można dać się zwieść kuszącym prospektom emisyjnym oraz oficjalnym informacjom podawanym przez właścicieli spółki co do wysokości przyszłych zysków. Warto jednak zachować niezbędną uwagę i pamiętać, że zarabianie pieniędzy na giełdowym parkiecie nie jest tak łatwe, jak mogłoby się to wydawać na podstawie informacji zachęcających nas do inwestycji spółek. Jeśli myślimy o tym,

czytaj dalej

Analizy gospodarcze

www.lumalamp.pl

Osoby zainteresowane grą na giełdzie oraz szeroko pojętym inwestowaniem z zaciekawieniem słuchają codziennych wiadomości gospodarczych, zwłaszcza tych przedstawiających różne analizy. Jednym z rodzajów takich analiz jest bez wątpienia analiza fundamentalna, skupiająca się na określaniu wartości firm i spółek.

Dzięki niej, potencjalni i obecni posiadacze akcji mogą zaplanować

czytaj dalej

Wpływ czynników zewnętrznych na wartość spółki

Eksperci finansowi dokonujący analiz fundamentalnych spółek muszą uwzględniać w swoich raportach wiele różnych czynników, w tym również te zewnętrzne, czyli takie, na które nie mają wpływu posunięcia właściciele firmy. Zaliczają się do nich takie czynniki, jak chociażby ogólna sytuacja w danej branży.

Jest to dobrze widoczne chociażby na przykładzie firm z branży IT. W czasach największego boomu i rozwoju przemysłu internetowego osoby potrafiące przewidzieć zbliżającą

czytaj dalej

Jak ocenić wartość spółki?

Osoby zamierzające zainwestować w giełdowe akcje danej spółki, muszą dokładnie przyjrzeć się historii jej funkcjonowania, jej finansom oraz ogólnej sytuacji gospodarczej, która może sprzyjać lub raczej nie zachęcać do inwestycji. Wszystkich tych informacji dostarcza analiza fundamentalna. Jest to swoista wycena wartości spółki, a co za tym idzie, prognoza dotycząca ewentualnych zysków, jakie można osiągnąć inwestując w nią.

czytaj dalej